ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 62 ประชุมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดโดยจิตอาสา 904 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโรยัลไดมอนด์ เพชรบุรี ผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ ไปคนเดียว
28 มี.ค. 62 ประกาศจบการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. แจกใบประกาศ
2. ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ
27 มี.ค. 62 ประชุมผู้บริหาร
ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.พบ เขต1/สูท สพป.พบ. เขต 1
26 มี.ค. 62 ประชุมการเลื่อนเงินเดือน ผู้บริหาร
การประชุมการเลื่อนเงินเดือน ผู้บริหาร โดย รองฯ เชิดศักดิ์  ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดนาพรม
15 มี.ค. 62 ถึง 16 มี.ค. 62 งานประจำปีวัดดอนมะขามช้าง
1. ผู้บริหารร่วมพิธีเปิด
2. ครูช่วยจำหน่วยดอกไม้พวงมาลัย
3. นักเรียนแสดงบนเวที

วัดดอนมะขามช้าง วัดดอนมะขามช้าง
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบ LAS
สอบระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ สพป.พบ.เขต 1
09 มี.ค. 62 อบรมจิตอาสา
ผู้เข้าร่วมอบรม
1. นายอนุศาสน์ เพียรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายนพดล  ศรีประชา  ครู
3. นางนัยนา  ศรีประชา ครู
4. นางกันทิมา  เอียงสวาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / ชุดกากีแขนยาว จิตอาสา 904