ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงผกามาส นวมขำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
เด็กหญิงวนิดา กลั่นกล่อม โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
เด็กชายพงศธร บัวสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กชายจิรวัฒน์ ขำสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กชายภูริภัทร อินทราพงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กหญิงกณิศา คล้ายพันธ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทราพงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กหญิงอำพรรณ บุญส่ง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กหญิงอรจิรา ขำสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เด็กหญิงอรกมล ผ่องสี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 85 ครั้ง