กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนที งามขำ
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา ขำสวัสดิ์
ครูจ้างสอน