ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัย : Development of an Internal Quality Assurance Administration Model in Schools based on Total Quality Management for World-Class Standard School, years 2018
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:20  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:26  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:25  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:24  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:14  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:13  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..